סרטון קצר על פילוט הדג

תמונת shiran052

 סיפרתי ואחכ צילמתי ועכשיו גם סרטון, צילום עצמי של פילוט הדג כמו שהוא מגיע מהסופר ומה יוצא ממנו